ОРБИТА

Орбита

Мэдрэхүйн долоон сувгийг нээж өгдөг нь Мэлмий

Мэргэн дээд гэгээрэлд хөтөлж хүргэдэг нь Мэлмий

Энэ л Мэлмийг энхрийлж агуулдаг эрдэнийн сав нь

Эртний латин хэлнээ Орбита хэмээгч болмой