Сургалт, судалгаа

Орбита эмнэлэг, "Ач" АУИС-ын хамтын ажилгааны ёслол

"Ач" АУИС-ын оюутнуудад нүд судлалын хичээл орж байна.

Хичээлийн явц

Дадлагын хичээл

АШУҮИС-ын нүдний резидент эмч нарын дадлага

Гахайн нүдэн дээр бичил мэс заслын дадлага хийж байна.